Hôm Nay Là Thứ Mấy Tiếng Nhật Cơ Bản Giao Tiếp Tiếng Nhật Akira Education

Hôm Nay Là Thứ Mấy Tiếng Nhật Cơ Bản Giao Tiếp Tiếng Nhật Akira Education Download Hôm Nay Là Thứ Mấy Tiếng Nhật Cơ Bản Giao Tiếp Tiếng Nhật Akira Education mp3 for free. We have about 50 mp3 files regarding to your search 'Hôm Nay Là Thứ Mấy Tiếng Nhật Cơ Bản Giao Tiếp Tiếng Nhật Akira Education'.
MP3 file name: H%C3%B4m+Nay+L%C3%A0+Th%E1%BB%A9+M%E1%BA%A5y+Ti%E1%BA%BFng+Nh%E1%BA%ADt+C%C6%A1+B%E1%BA%A3n+Giao+Ti%E1%BA%BFp+Ti%E1%BA%BFng+Nh%E1%BA%ADt+Akira+Education.mp3
MP3 bitrate: 320kbps CBR or 256kbps VBR (CD Quality)
More from Hôm nay là thứ mấy?

Hôm nay là thứ mấy? - Tiếng Nhật cơ bản - Giao tiếp tiếng Nhật - Akira Education
Artist: Hôm nay là thứ mấy?
Song title: Tiếng Nhật cơ bản - Giao tiếp tiếng Nhật - Akira Education
Duration: 3'28"
MP3 filesize: 5.20 MB
Download Hôm nay là thứ mấy? - Tiếng Nhật cơ bản - Giao tiếp tiếng Nhật - Akira Education mp3

Cô đã học tiếng Nhật như thế nào? - Tự học tiếng Nhật - Giao tiếp tiếng Nhật - Akira Education
Artist: Cô đã học tiếng Nhật như thế nào?
Song title: Tự học tiếng Nhật - Giao tiếp tiếng Nhật - Akira Education
Duration: 7'38"
MP3 filesize: 11.45 MB
Download Cô đã học tiếng Nhật như thế nào? - Tự học tiếng Nhật - Giao tiếp tiếng Nhật - Akira Education mp3

Học tiếng Nhật cơ bản | Tự học tiếng Nhật | Akira Education
Duration: 1'22"
MP3 filesize: 2.05 MB
Download Học tiếng Nhật cơ bản | Tự học tiếng Nhật | Akira Education mp3

Từ vựng tiếng Nhật - Từ vựng về nghề nghiệp | Học tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education
Artist: Từ vựng tiếng Nhật
Song title: Từ vựng về nghề nghiệp | Học tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education
Duration: 4'27"
MP3 filesize: 6.68 MB
Download Từ vựng tiếng Nhật - Từ vựng về nghề nghiệp | Học tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education mp3

Giao tiếp tiếng Nhật cơ bản - Tự học tiếng Nhật giao tiếp - Akira Education
Artist: Giao tiếp tiếng Nhật cơ bản
Song title: Tự học tiếng Nhật giao tiếp - Akira Education
Duration: 3'44"
MP3 filesize: 5.60 MB
Download Giao tiếp tiếng Nhật cơ bản - Tự học tiếng Nhật giao tiếp - Akira Education mp3

Sakura anatani deaete yokatta - Học tiếng Nhật qua bài hát - Tiếng Nhật cơ bản - Akira Education
Artist: Sakura anatani deaete yokatta
Song title: Học tiếng Nhật qua bài hát - Tiếng Nhật cơ bản - Akira Education
Duration: 4'58"
MP3 filesize: 7.45 MB
Download Sakura anatani deaete yokatta - Học tiếng Nhật qua bài hát - Tiếng Nhật cơ bản - Akira Education mp3

Hội thoại - từ vựng tiếng Nhật | Chủ đề - cảm xúc | Kaiwa N5
Artist: Hội thoại
Song title: từ vựng tiếng Nhật | Chủ đề - cảm xúc | Kaiwa N5
Duration: 4'55"
MP3 filesize: 7.38 MB
Download Hội thoại - từ vựng tiếng Nhật | Chủ đề - cảm xúc | Kaiwa N5 mp3

Tỏ Tình Bằng Tiếng Nhật - Tự học tiếng Nhật Giao Tiếp Cơ Bản - Akira Education
Artist: Tỏ Tình Bằng Tiếng Nhật
Song title: Tự học tiếng Nhật Giao Tiếp Cơ Bản - Akira Education
Duration: 4'36"
MP3 filesize: 6.90 MB
Download Tỏ Tình Bằng Tiếng Nhật - Tự học tiếng Nhật Giao Tiếp Cơ Bản - Akira Education mp3

Chào hỏi bằng tiếng Nhật cực dễ - Các câu chào hỏi trong tiếng Nhật - Giao tiếp tiếng Nhật cơ bản
Artist: Chào hỏi bằng tiếng Nhật cực dễ
Song title: Các câu chào hỏi trong tiếng Nhật - Giao tiếp tiếng Nhật cơ bản
Duration: 2'37"
MP3 filesize: 3.92 MB
Download Chào hỏi bằng tiếng Nhật cực dễ - Các câu chào hỏi trong tiếng Nhật - Giao tiếp tiếng Nhật cơ bản mp3

Luyện nghe tiếng Nhật chủ đề Giáng sinh tại Nhật - Có giải thích chi tiết | Luyện nghe tiếng Nhật
Artist: Luyện nghe tiếng Nhật chủ đề Giáng sinh tại Nhật
Song title: Có giải thích chi tiết | Luyện nghe tiếng Nhật
Duration: 5'18"
MP3 filesize: 7.95 MB
Download Luyện nghe tiếng Nhật chủ đề Giáng sinh tại Nhật - Có giải thích chi tiết | Luyện nghe tiếng Nhật mp3

Mưa, nắng trong tiếng Nhật là gì? - Từ vựng tiếng Nhật cơ bản - Akira Education
Artist: Mưa, nắng trong tiếng Nhật là gì?
Song title: Từ vựng tiếng Nhật cơ bản - Akira Education
Duration: 9'5"
MP3 filesize: 13.62 MB
Download Mưa, nắng trong tiếng Nhật là gì? - Từ vựng tiếng Nhật cơ bản - Akira Education mp3

Luyện nghe tiếng Nhật chủ đề Đi siêu thị - Có giải thích chi tiết | Luyện nghe tiếng Nhật cơ bản
Artist: Luyện nghe tiếng Nhật chủ đề Đi siêu thị
Song title: Có giải thích chi tiết | Luyện nghe tiếng Nhật cơ bản
Duration: 3'17"
MP3 filesize: 4.92 MB
Download Luyện nghe tiếng Nhật chủ đề Đi siêu thị - Có giải thích chi tiết | Luyện nghe tiếng Nhật cơ bản mp3

Tiếng Nhật cho trẻ em 3 - Cách nhớ Từ mùng 1 đến mùng 10
Artist: Tiếng Nhật cho trẻ em 3
Song title: Cách nhớ Từ mùng 1 đến mùng 10
Duration: 4'17"
MP3 filesize: 6.42 MB
Download Tiếng Nhật cho trẻ em 3 - Cách nhớ Từ mùng 1 đến mùng 10 mp3

Trường Âm Trong Tiếng Nhật - Tiếng Nhật Cơ Bản - Học Tiếng Nhật Online - Akira Education
Artist: Trường Âm Trong Tiếng Nhật
Song title: Tiếng Nhật Cơ Bản - Học Tiếng Nhật Online - Akira Education
Duration: 7'28"
MP3 filesize: 11.20 MB
Download Trường Âm Trong Tiếng Nhật - Tiếng Nhật Cơ Bản - Học Tiếng Nhật Online - Akira Education mp3

Bạn đã biết lì xì trong tiếng Nhật là gì chưa? - Tiếng Nhật cơ bản - Akira Education
Artist: Bạn đã biết lì xì trong tiếng Nhật là gì chưa?
Song title: Tiếng Nhật cơ bản - Akira Education
Duration: 5'49"
MP3 filesize: 8.72 MB
Download Bạn đã biết lì xì trong tiếng Nhật là gì chưa? - Tiếng Nhật cơ bản - Akira Education mp3

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 1 - Giáo trình Minna no Nihongo - Tự học tiếng Nhật cơ bản | Akira Education
Artist: Ngữ pháp tiếng Nhật bài 1
Song title: Giáo trình Minna no Nihongo - Tự học tiếng Nhật cơ bản | Akira Education
Duration: 3'36"
MP3 filesize: 5.40 MB
Download Ngữ pháp tiếng Nhật bài 1 - Giáo trình Minna no Nihongo - Tự học tiếng Nhật cơ bản | Akira Education mp3

Tại sao lại phải học Kanji? - Hỏi đáp tiếng Nhật cùng Akira
Artist: Tại sao lại phải học Kanji?
Song title: Hỏi đáp tiếng Nhật cùng Akira
Duration: 3'35"
MP3 filesize: 5.38 MB
Download Tại sao lại phải học Kanji? - Hỏi đáp tiếng Nhật cùng Akira mp3

Kanji N5 | Học Kanji qua bộ thủ chữ - Nhật (日) | Akira Education
Duration: 1'29"
MP3 filesize: 2.23 MB
Download Kanji N5 | Học Kanji qua bộ thủ chữ - Nhật (日) | Akira Education mp3

Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật cực dễ - Tự học tiếng nhật giao tiếp | Akira Education
Artist: Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật cực dễ
Song title: Tự học tiếng nhật giao tiếp | Akira Education
Duration: 3'6"
MP3 filesize: 4.65 MB
Download Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật cực dễ - Tự học tiếng nhật giao tiếp | Akira Education mp3

Từ vựng tiếng Nhật - Từ vựng tiếng Nhật về cảm xúc | Tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education
Artist: Từ vựng tiếng Nhật
Song title: Từ vựng tiếng Nhật về cảm xúc | Tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education
Duration: 5'14"
MP3 filesize: 7.85 MB
Download Từ vựng tiếng Nhật - Từ vựng tiếng Nhật về cảm xúc | Tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education mp3

Bài 4 - Cách nói giờ và một số động từ cơ bản
Artist: Bài 4
Song title: Cách nói giờ và một số động từ cơ bản
Duration: 1'14"
MP3 filesize: 1.85 MB
Download Bài 4 - Cách nói giờ và một số động từ cơ bản mp3

Luyện nghe tiếng Nhật qua bài hát Kaze no Kioku | Akira Education
Duration: 3'52"
MP3 filesize: 5.80 MB
Download Luyện nghe tiếng Nhật qua bài hát Kaze no Kioku | Akira Education mp3

Luyện nghe tiếng Nhật chủ đề Mùa đông Nhật Bản | Akira Education
Duration: 3'12"
MP3 filesize: 4.80 MB
Download Luyện nghe tiếng Nhật chủ đề Mùa đông Nhật Bản | Akira Education mp3

4 bí quyết giao tiếp tiếng Nhật chắc chắn giỏi - Giao tiếp tiếng Nhật thành thạo
Artist: 4 bí quyết giao tiếp tiếng Nhật chắc chắn giỏi
Song title: Giao tiếp tiếng Nhật thành thạo
Duration: 0'43"
MP3 filesize: 1.07 MB
Download 4 bí quyết giao tiếp tiếng Nhật chắc chắn giỏi - Giao tiếp tiếng Nhật thành thạo mp3

Bài 20 - Thể thông thường
Artist: Bài 20
Song title: Thể thông thường
Duration: 4'19"
MP3 filesize: 6.47 MB
Download Bài 20 - Thể thông thường mp3

Akira Education - Kênh Youtube học tiếng Nhật miễn phí chính thức ra mắt | Tiếng Nhật cơ bản
Artist: Akira Education
Song title: Kênh Youtube học tiếng Nhật miễn phí chính thức ra mắt | Tiếng Nhật cơ bản
Duration: 2'37"
MP3 filesize: 3.92 MB
Download Akira Education - Kênh Youtube học tiếng Nhật miễn phí chính thức ra mắt | Tiếng Nhật cơ bản mp3

Từ vựng tiếng nhật theo chủ đề - Đồ đi biển | Akira Education
Duration: 5'2"
MP3 filesize: 7.55 MB
Download Từ vựng tiếng nhật theo chủ đề - Đồ đi biển | Akira Education mp3

Học tiếng Nhật cùng Akira - Bài 2 - Giới thiệu đồ vật (HD)
Artist: Học tiếng Nhật cùng Akira
Song title: Bài 2 - Giới thiệu đồ vật (HD)
Duration: 6'19"
MP3 filesize: 9.47 MB
Download Học tiếng Nhật cùng Akira - Bài 2 - Giới thiệu đồ vật (HD) mp3

Thử thách - Đọc nhanh những câu nói líu lưỡi trong tiếng Nhật | Akira Education
Duration: 3'4"
MP3 filesize: 4.60 MB
Download Thử thách - Đọc nhanh những câu nói líu lưỡi trong tiếng Nhật | Akira Education mp3

Học tiếng Nhật qua bài hát | Sayonara no Natsu さようならの夏 | Tự học tiếng Nhật | Akira Education
Duration: 2'5"
MP3 filesize: 3.12 MB
Download Học tiếng Nhật qua bài hát | Sayonara no Natsu さようならの夏 | Tự học tiếng Nhật | Akira Education mp3

Kanji N5 | Học Kanji qua bộ thủ - chữ Nhân ( 人 ) | Akira Education
Duration: 19'35"
MP3 filesize: 29.38 MB
Download Kanji N5 | Học Kanji qua bộ thủ - chữ Nhân ( 人 ) | Akira Education mp3

Tính cách con gái - Từ vựng tiếng Nhật cơ bản - Akira Education
Artist: Tính cách con gái
Song title: Từ vựng tiếng Nhật cơ bản - Akira Education
Duration: 3'31"
MP3 filesize: 5.28 MB
Download Tính cách con gái - Từ vựng tiếng Nhật cơ bản - Akira Education mp3

Học tiếng Nhật - Từ vựng tiếng Nhật bài 4 (mới), giáo trình Minna no Nihonggo
Artist: Học tiếng Nhật
Song title: Từ vựng tiếng Nhật bài 4 (mới), giáo trình Minna no Nihonggo
Duration: 1'26"
MP3 filesize: 2.15 MB
Download Học tiếng Nhật - Từ vựng tiếng Nhật bài 4 (mới), giáo trình Minna no Nihonggo mp3

Khi người Nhật nói KHÔNG!!! - Hỏi đáp tiếng Nhật cùng Akira - P3
Artist: Khi người Nhật nói KHÔNG!!!
Song title: Hỏi đáp tiếng Nhật cùng Akira - P3
Duration: 1'46"
MP3 filesize: 2.65 MB
Download Khi người Nhật nói KHÔNG!!! - Hỏi đáp tiếng Nhật cùng Akira - P3 mp3

Từ vựng tiếng Nhật - Danh sách từ mượn tiếng Anh cực hay | Học tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education
Artist: Từ vựng tiếng Nhật
Song title: Danh sách từ mượn tiếng Anh cực hay | Học tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education
Duration: 2'54"
MP3 filesize: 4.35 MB
Download Từ vựng tiếng Nhật - Danh sách từ mượn tiếng Anh cực hay | Học tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education mp3

Từ vựng tiếng Nhật - Từ vựng chỉ tính cách con gái | Học tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education
Artist: Từ vựng tiếng Nhật
Song title: Từ vựng chỉ tính cách con gái | Học tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education
Duration: 2'13"
MP3 filesize: 3.33 MB
Download Từ vựng tiếng Nhật - Từ vựng chỉ tính cách con gái | Học tiếng Nhật sơ cấp | Akira Education mp3

Học Kanji qua anime - Your name (Kimi no Na wa) & Thám tử lừng danh Conan | Tự học Kanji cơ bản |
Duration: 3'30"
MP3 filesize: 5.25 MB
Download Học Kanji qua anime - Your name (Kimi no Na wa) & Thám tử lừng danh Conan | Tự học Kanji cơ bản | mp3

Học tiếng Nhật cùng Akira - Bài 25
Artist: Học tiếng Nhật cùng Akira
Song title: Bài 25
Duration: 6'10"
MP3 filesize: 9.25 MB
Download Học tiếng Nhật cùng Akira - Bài 25 mp3

5 mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật | Phương Liên sensei Akira | Akira Education
Duration: 2'38"
MP3 filesize: 3.95 MB
Download 5 mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật | Phương Liên sensei Akira | Akira Education mp3

Akira - 5 năm một chặng đường | Akira Education
Duration: 6'55"
MP3 filesize: 10.38 MB
Download Akira - 5 năm một chặng đường | Akira Education mp3

Cùng Akira học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản - Bài 1 - Giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật - P1
Artist: Cùng Akira học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản
Song title: Bài 1 - Giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật - P1
Duration: 42'3"
MP3 filesize: 63.07 MB
Download Cùng Akira học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản - Bài 1 - Giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật - P1 mp3

Cuộc thi Làm clip tiếng Nhật cùng Akira - Dekiru1 - Lớp học tiếng Việt của người Nhật
Artist: Cuộc thi Làm clip tiếng Nhật cùng Akira
Song title: Dekiru1 - Lớp học tiếng Việt của người Nhật
Duration: 2'19"
MP3 filesize: 3.48 MB
Download Cuộc thi Làm clip tiếng Nhật cùng Akira - Dekiru1 - Lớp học tiếng Việt của người Nhật mp3

Bài 04 - Tiếng Nhật giao tiếp N5 giáo trình Minano Nihongo
Artist: Bài 04
Song title: Tiếng Nhật giao tiếp N5 giáo trình Minano Nihongo
Duration: 1'55"
MP3 filesize: 2.88 MB
Download Bài 04 - Tiếng Nhật giao tiếp N5 giáo trình Minano Nihongo mp3

Cùng Akira học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản - Bài 2 - Mẫu câu Giới thiệu đồ vật trong tiếng Nhật
Artist: Cùng Akira học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản
Song title: Bài 2 - Mẫu câu Giới thiệu đồ vật trong tiếng Nhật
Duration: 1'25"
MP3 filesize: 2.12 MB
Download Cùng Akira học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản - Bài 2 - Mẫu câu Giới thiệu đồ vật trong tiếng Nhật mp3

Thân gửi, Akira.... | Chuỗi sự kiện mừng sinh nhật Akira Education
Duration: 3'12"
MP3 filesize: 4.80 MB
Download Thân gửi, Akira.... | Chuỗi sự kiện mừng sinh nhật Akira Education mp3

NHẬT NGỮ
Duration: 2'17"
MP3 filesize: 3.42 MB
Download NHẬT NGỮ mp3

Từ vựng tiếng Nhật - Học từ vựng qua cách làm bánh trung thu |Học tiếng Nhật sơ cấp |Akira Education
Artist: Từ vựng tiếng Nhật
Song title: Học từ vựng qua cách làm bánh trung thu |Học tiếng Nhật sơ cấp |Akira Education
Download Từ vựng tiếng Nhật - Học từ vựng qua cách làm bánh trung thu |Học tiếng Nhật sơ cấp |Akira Education mp3

Cùng Akira học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản - Bài 1 - Giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật - P2
Artist: Cùng Akira học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản
Song title: Bài 1 - Giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật - P2
Download Cùng Akira học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản - Bài 1 - Giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật - P2 mp3

Akira Online - Học tiếng Nhật theo cách hoàn toàn mới
Artist: Akira Online
Song title: Học tiếng Nhật theo cách hoàn toàn mới
Download Akira Online - Học tiếng Nhật theo cách hoàn toàn mới mp3